znalecké posudky

Soudní znalecké posudky

Zpracování soudních znaleckých posudků pro instituce, firmy, soukromé osoby. Cena pro soudy a policii se řídí vyhl. 37/1967 Sb. v platném znění, pro ostatní jsou smluvní, vetšinou v rozsahu 250-500 Kč za hodinu.

Znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 27.2.1985 čj. Spr.592/85 pro základní obor ekonomika, pro odvětví účetnictví