Vedení účetnictví

 Spolupráce probíhá ve třech možných úrovních:

1. kompletní vedení účetní evidence, archivace dokladů, účetní závěrka a daňové přiznání

2. spolupráce při přípravě dokladů k zaúčtování s kontaktní osobou klienta, Klient si zajišťuje evidenci došlých faktur a jejich úhrady, vystavování pokladních dokladů a vedení pokladní knihy.

3. spolupráce s účetním oddělením klienta spočívá zejména v metodickém vedení, poradenství a pravidelné metodické kontrole měsíčních výsledků zpracování.

Ceny se odvíjí od počtu dokladů, druhu činnosti, zda se jedná o plátce nebo neplátce DPH, zda klient obchoduje v cizích měnách, má valutovou pokladnu či devizové účty. Proto se stanovuje individuálně dohodou jako smluvní (od 500/měsíc u daňové evidence), nebo sazba za položku účetního deníku či sazba za hodinu práce(od 250 Kč).