účetní poradenství, daně, vedení účetnictví, daňové evidence, znalecké posudky

Čísla účtů FÚ a předčíslí daní Daň Předčíslí účtu Daň silniční 748- Daň z nemovitostí 7755- Daň z převodu nemovitostí 7763- Daň z přidané hodnoty 705- Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721- Daň z příjmů FO vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720- Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 713- Daň z Read more…