Nové účty zdravotních pojišťoven od 1.7.2016

VZP – https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vzp-prevedla-sve-ucty-do-cnb

ZPMV – http://www.zpmvcr.cz/platci/ucty-pro-prijem-plateb/

ČPZP – http://www.cpzp.cz/clanek/4754-0-Bankovni-ucty-pro-platce-pojistneho.html

OZP – http://www.ozp.cz/aktuality/aktualita-nove-ucty-2017

VOZP – https://www.vozp.cz/cs/platci/bankovni-spojeni/

RBP – http://www.rbp-zp.cz/od-roku-2017-musi-rbp-prevest-vsechny-sve-ucty-do-cnb–717cz/

ZPSKODA – http://www.zpskoda.cz/aktualita/zmena-cisla-uctu

Silniční daň

Sazby daně

§6

(1) Roční sazba daně ze základu daně podle §5 písm. a) činí při zdvihovém objemu motoru:

do 800 cm3 1200 Kč
nad 800 cmdo 1250 cm3 1800 Kč
nad 1250 cmdo 1500 cm3 2400 Kč
nad 1500 cmdo 2000 cm3 3000 Kč
nad 2000 cmdo 3000 cm3 3600 Kč
nad 3000 cm3 4200 Kč.

(2) Roční sazba daně ze základu daně podle §5 písm. b) a c)

.§10

(1) Poplatník platí zálohy na daň, které jsou splatné do:

15. Dubna (za leden-březen),
15. Července (za duben-červen),
15. Října (za červenec-září)
15. Prosince (za říjen a listopad)
     Zbytek s daňovým přiznáním do 31.1. následujícího roku.

(2) Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období.

Cestovní náhrady za použití vlastního vozidla

Cestovní náhrady za použití vlastního vozidla dle § 158 odst. 3 zákoníku práce (Vyhláška MPSV č. 328/2014 Sb., ):

Sazby základních náhrad za 1 km jízdy
 2016
 2017
 osobní motorová vozidla
  3,80
  3,90
 jednostopá vozidla a tříkolky
  1,00
 1,00
 průměrné ceny PHM OSVČ-benzin 95
 29,70
 29,50
                                            benzin 98
 33,00
 32,50
                                    nafta motorová
 29,50
 28,60

Stanovení průměrné spotřeby podle TP:

počet údajů
o spotřebě PHM v TP vozidla
Norma ES
Údaj
o spotřebě PHM relevantní pro výpočet jízdních výdajů
0
údaj z TP vozidla shodného typu
1 nebo 2
aritmetickýprůměr
3
80/1268/EHS
aritmetický průměr
93/116/ES
třetí údaj
1999/100/ES
třetí údaj
2004/3/ES
třetí údaj
jiná norma
aritmetický průměr
norma neuvedena
aritmetický průměr
4
aritmetický průměr


Výše stravného
podle § 163 odst. 1 zákoníku práce:

. 2016
vyhláška č. 385/2015 Sb
2017
vyhláška č. 440/2016 Sb.
5 až 12 hod 70 Kč až 83 Kč
83 Kč odpovídala „optimální“
stravenka 105 Kč
72 Kč až 86 Kč
86 Kč odpovídá „optimální“
stravenka 109 Kč
12 až 18 hod 106 až 127 Kč 109 až 132 Kč
více než 18 hod 166 až 198 Kč 171 až 205 Kč

 

Čísla účtů FÚ a předčíslí účtů

Čísla účtů FÚ a předčíslí daní

Daň Předčíslí účtu
Daň silniční 748-
Daň z nemovitostí 7755-
Daň z převodu nemovitostí 7763-
Daň z přidané hodnoty 705-
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721-
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720-
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 713-
Daň z příjmů právnických osob 7704-
Daň z příjmů právnických osob vybíraná srážkou 7720-
Krajský finanční úřad pro: Účet:
hlavní město Praha 77628031/0710
Středočeský kraj 77628111/0710
Jihočeský kraj 77627231/0710
Plzeňský kraj 77627311/0710
Karlovarský kraj 77629341/0710
Ústecký kraj 77621411/0710
Liberecký kraj 77628461/0710
Královéhradecký kraj 77626511/0710
Pardubický kraj 77622561/0710
Kraj Vysočina 67626681/0710
Jihomoravský kraj 77628621/0710
Olomoucký kraj 47623811/0710
Moravskoslezský kraj 77621761/0710
Zlínský kraj 47620661/0710
Specializovaný FÚ 77620021/0710

Zálohy OSVČ

Minimální zálohy pro OSVČ na zdravotní a sociální
pojištění.

Údaj
v Kč platný pro rok
2015 2016
2017
2018 2019
Průměrná
mzda
26611 27006 28232 29979 32699
Hlavní
činnost (minimální záloha)955
1
943
1
972
2061 2189 2388*
Vedlejší
činnost (minimální záloha)
778 789 825 876 955**
Limit
příjmů pro min.zálohy u vedl.čin.
63865 64813 67756 71950 78478
Záloha
na dobrovolné nemoc.pojištění
115 115 115 115 138
Zdravotní
pojištění
1797 1823 1906 2024 2208***
* 29,2% z
1/4prům.mzdy;  od měsíce, kdy byl odevzdán přehled za minulý
rok
** 29,2% z 1/10prům.mzdy
*** 13,5% z 1/2 prům.mzdy; od platby za měsíc leden

Termíny záloh:
Zálohy na zdravotní pojištění nejpozdějji do 8.
kalendářního dne
následujícího
měsíce za měsíc minulý

Jaké jsou změny v platbě sociálního pojištění od roku 2019?

K určitým změnám došlo v souvislosti s novelou zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nejzásadnější změnou je posunutá doba splatnosti záloh. Zažitá splatnost do 20. následujícího měsíce se od roku 2019 mění na splatnost během měsíce, za který se zálohy platí. Což znamená, že například lednová záloha nebude v roce 2019 splatná až 20. února, ale je nutné ji zaplatit už během ledna 2019, konkrétně do 31. ledna 2019.

Pro přelom roku bylo přijato přechodné ustanovení tak, aby nebylo nutné platit na začátku roku dvě zálohy (za prosinec 2018 a leden 2019). OSVČ mají dvě možnosti:

  • prosincovou zálohu je možné zaplatit v čase 21. – 31. prosinec, tedy po zaplacení listopadové zálohy a před splatností lednové zálohy,
  • prosincovou zálohu není nutné platit a k jejímu doplacení dojde až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018, a to bez vypočtení penále.
  • Stále platí, že výše záloh se nemění s přelomem roku, ale až s podáním přehledu o příjmech a výdajích.

Nově také mají OSVČ zahajující činnost možnost odložit si první splátku sociálního pojištění. Pokud například zahájí OSVČ činnost v červnu 2019, tak první záloha je splatná až do 31. července (spolu s červencovou zálohou). Tato prodloužená splatnost platí i pro OSVČ, která se přihlásí dobrovolně k platbě důchodového pojištění, pokud vykonává vedlejší činnost a není povinna zálohy platit.

Nová pravidla jsou i pro počítání penále při nezaplacení zálohy. Od roku 2019 se nebude penále počítat, pokud OSVČ zaplatí zálohu do konce měsíce následujícím po měsíci splatnosti. Pokud tedy zapomenete zaplatit například březnovou zálohu do 31. března, tak bez penále ji můžete zaplati až do 30. dubna. Pokud ale do konce dubna nezaplatíte, tak penále za dlužné pojistné se bude počítat už od 1. dubna.