účetní poradenství, daně, vedení účetnictví, daňové evidence, znalecké posudky

VZP – https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vzp-prevedla-sve-ucty-do-cnb ZPMV – http://www.zpmvcr.cz/platci/ucty-pro-prijem-plateb/ ČPZP – http://www.cpzp.cz/clanek/4754-0-Bankovni-ucty-pro-platce-pojistneho.html OZP – http://www.ozp.cz/aktuality/aktualita-nove-ucty-2017 VOZP – https://www.vozp.cz/cs/platci/bankovni-spojeni/ RBP – http://www.rbp-zp.cz/od-roku-2017-musi-rbp-prevest-vsechny-sve-ucty-do-cnb–717cz/ ZPSKODA – http://www.zpskoda.cz/aktualita/zmena-cisla-uctu


Sazby daně §6 (1) Roční sazba daně ze základu daně podle §5 písm. a) činí při zdvihovém objemu motoru: do 800 cm3 1200 Kč nad 800 cm3 do 1250 cm3 1800 Kč nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2400 Kč nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3000 Kč nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3600 Kč nad 3000 cm3 4200 Kč. Read more…


111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR    201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 207 Oborová zdravotní poj. zam. bank, poj. a stav. 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 213 Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna


Cestovní náhrady za použití vlastního vozidla dle § 158 odst. 3 zákoníku práce (Vyhláška MPSV č. 328/2014 Sb., ): Sazby základních náhrad za 1 km jízdy  2016  2017  osobní motorová vozidla   3,80   3,90  jednostopá vozidla a tříkolky   1,00  1,00  průměrné ceny PHM OSVČ-benzin 95  29,70  29,50                                             benzin 98  33,00  32,50                                     nafta motorová  29,50  28,60 Read more…


Čísla účtů FÚ a předčíslí daní Daň Předčíslí účtu Daň silniční 748- Daň z nemovitostí 7755- Daň z převodu nemovitostí 7763- Daň z přidané hodnoty 705- Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721- Daň z příjmů FO vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720- Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 713- Daň z Read more…


Minimální zálohy pro OSVČ na zdravotní a sociální pojištění. Údaj v Kč platný pro rok 2015 2016 2017 2018 2019 Průměrná mzda 26611 27006 28232 29979 32699 Hlavní činnost (minimální záloha)955 1 943 1 972 2061 2189 2388* Vedlejší činnost (minimální záloha) 778 789 825 876 955** Limit příjmů pro min.zálohy u vedl.čin. 63865 64813 67756 71950 Read more…