účetní poradenství, daně, vedení účetnictví, daňové evidence, znalecké posudky

Silniční daň


Sazby daně

§6

(1) Roční sazba daně ze základu daně podle §5 písm. a) činí při zdvihovém objemu motoru:

do 800 cm3 1200 Kč
nad 800 cmdo 1250 cm3 1800 Kč
nad 1250 cmdo 1500 cm3 2400 Kč
nad 1500 cmdo 2000 cm3 3000 Kč
nad 2000 cmdo 3000 cm3 3600 Kč
nad 3000 cm3 4200 Kč.

(2) Roční sazba daně ze základu daně podle §5 písm. b) a c)

.§10

(1) Poplatník platí zálohy na daň, které jsou splatné do:

15. Dubna (za leden-březen),
15. Července (za duben-červen),
15. Října (za červenec-září)
15. Prosince (za říjen a listopad)
     Zbytek s daňovým přiznáním do 31.1. následujícího roku.

(2) Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období.