účetní poradenství, daně, vedení účetnictví, daňové evidence, znalecké posudky

Čísla účtů FÚ a předčíslí účtů


Čísla účtů FÚ a předčíslí daní

Daň Předčíslí účtu
Daň silniční 748-
Daň z nemovitostí 7755-
Daň z převodu nemovitostí 7763-
Daň z přidané hodnoty 705-
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721-
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720-
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 713-
Daň z příjmů právnických osob 7704-
Daň z příjmů právnických osob vybíraná srážkou 7720-
Krajský finanční úřad pro: Účet:
hlavní město Praha 77628031/0710
Středočeský kraj 77628111/0710
Jihočeský kraj 77627231/0710
Plzeňský kraj 77627311/0710
Karlovarský kraj 77629341/0710
Ústecký kraj 77621411/0710
Liberecký kraj 77628461/0710
Královéhradecký kraj 77626511/0710
Pardubický kraj 77622561/0710
Kraj Vysočina 67626681/0710
Jihomoravský kraj 77628621/0710
Olomoucký kraj 47623811/0710
Moravskoslezský kraj 77621761/0710
Zlínský kraj 47620661/0710
Specializovaný FÚ 77620021/0710