Zálohy OSVČ

Minimální zálohy pro OSVČ na zdravotní a sociální
pojištění.

Údaj
v Kč platný pro rok
2015 2016
2017
2018
Průměrná
mzda
26611 27006 28232 29979
Hlavní
činnost (minimální záloha)
1
943
1
972
2061 2189 *
Vedlejší
činnost (minimální záloha)
778 789 825 876 **
Limit
příjmů pro min.zálohy u vedl.čin.
63865 64813 67756 71950
Záloha
na dobrovolné nemoc.pojištění
115 115 115 115
Zdravotní
pojištění
1797 1823 1906 2024 ***
* 29,2% z
1/4prům.mzdy;  od měsíce, kdy byl odevzdán přehled za minulý
rok
** 29,2% z 1/10prům.mzdy
*** 13,5% z 1/2 prům.mzdy; od platby za měsíc leden

Termíny záloh:
Zálohy na zdravotní pojištění nejpozdějji do 8.
kalendářního dne
následujícího
měsíce za měsíc minulý
Zálohy na sociální pojištění do 20. kalendářního dne
následujícícho měsíce

Přehledy na zdravotní i sociální pojištění v roce 2018 za rok 2017 se
odevzdávají do 30.dubna 2018.
Doplatky do 8 dnů po podání přehledu.